انبار داده چیست؟

 

انباره داده یا Data warehouse عبارت است از یک پایگاه داده تجمیع شده از اطلاعات بهینه شده چندین پایگاه داده عملیاتی سازمان برای بدست آوردن اطلاعات تحلیلی و آماری. مهمترین کاربرد از انباره داده ها، استفاده از آن در داده کاوی است.

مهمترین خصوصیات یک انباره داده عبارت اند از:

  • یکپارچگی اطلاعات
  • غیر فرار بودن داده ها (داده ها باید تثبیت شده باشند)
  • متغیر با زمان بودن داده ها (خصوصیت زمان به هر داده تخصیص داده شده باشد)
  • موضوع گرایی داده ها (هر داده باید به موضوع مشخصی نسبت داده شده باشد)

معمولاً در یک انباره داده حجم اطلاعات ده ها و یا صدها گیگابایت می باشد که متشکل از میلیاردها رکورد می شود، لذا استفاده از این داده‌ها برای تحلیل یک موضوع با روش‌های مرسوم دیتابیس و Query های معمولی عملاً غیر ممکن بوده و ممکن است اجرای یک Query ساده به ده‌ها ساعات زمان نیاز داشته باشد، لذا متخصصین در طراحی یک انباره داده باید آن را برای اجرای عملیات ها و دستورات on-line analytical processing یا OLAP بهینه کنند.

برچسب ها: داده‌کاوی, انبار داده, کلان‌داده